اسلوونی

صفحه اصلی/برچسب:اسلوونی«هشت امتیاز المپیکی برای بانوی رکابزن ایران ثبت شد»

ایران رسانه: فرانک پرتو آذر بانوی رکابزن ایران در رقابتهای دوچرخه سواری کوهستان کاپ اسلوونی ششم شد. به گزارش خبرنگار مهر، فرانک پرتوآذر بانوی دوچرخه سوار کشورمان در بخش کوهستان که به منظور برپایی اردویی دو ماهه برای آماده شدن جهت کس [...]