انتخابات کمیته ملی المپیک

صفحه اصلی/برچسب:انتخابات کمیته ملی المپیک«فهرست کاندیداهای ایران برای انتخابات شورای المپیک آسیا کامل شد»

ایران رسانه: با معرفی نماینده کمیسیون پزشکی، فهرست کاندیداهای ایران برای انتخابات پیش روی شورای المپیک آسیا نهایی شد.به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات شورای المپیک آسیا اسفندماه برگزار می شود. بر این اساس کمیته ملی المپیک در نشست هیئت [...]