انجمن علمی گفتار درمانی ایران

صفحه اصلی/برچسب:انجمن علمی گفتار درمانی ایران«مشکلات گفتار از کودکی تا پیری قابل پیگیری و درمان است»

ایران رسانه: دبیر هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران، گفت: مشکلات گفتار از کودکی تا پیری قابل درمان است.-امیر آرامی، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری کنگره گفتار درمانی، در جمع خبرنگاران، گفت: روز اول اردیبهشت سالروز استقلال صنفی رشته گفت [...]

«لزوم بیمه خدمات گفتار درمانی/امتناع بیمه های تکمیلی»

ایران رسانه: رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران، بر ضرورت پوشش بیمه ای خدمات گفتار درمانی در کشور تاکید کرد.-علی قربانی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران، گفت: حوزه فعالیت همایش سالیانه گفتار درمانی به صورت کلی و فراگیر [...]