بهینه سازی مصرف

صفحه اصلی/برچسب:بهینه سازی مصرف«طرح‌ها و ایده‌های فناورانه در حوزه آب و پساب حمایت می شوند»

ایران رسانه: طرح‌ها و ایده‌های فناورانه در حوزه آب و پساب توسط یک شتابدهنده مورد حمایت قرار می گیرند.‌-یک شتابدهنده که زیر نظر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌کند [...]