علیرضا آذربایجانی

صفحه اصلی/برچسب:علیرضا آذربایجانی«آذربایجانی: تأمین بودجه و امکانات برای مناطق کل کشور باید یکسان باشد»

ایران رسانه: یک وکیل دادگستری گفت: دولت باید با تأمین بودجه برای کل مناطق کشور اعم از محروم،‌ میانی و پیشرفته از بروز اتفاقاتی مانند آتش سوزی مدرسه در زاهدان پیشگیری کند. علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص حادثه آتش‌سوزی [...]