قیمت طلای 24 عیار

صفحه اصلی/برچسب:قیمت طلای 24 عیار«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز شنبه ۲۷ بهمن ۳۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات پنج‌شنبه کاهش یافت. در بازار امروز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴»

ایران رسانه: در بازار امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات سه‌شنبه افزایش یافت. در بازار امروز چهارشنب [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: در بازار امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات یکشنبه افزایش یافت. در بازار امروز سه‌شنبه ۲ [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱»

ایران رسانه: در بازار امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به معاملات پنچ‌شنبه افزایش یافت. در بازار امروز یکشنبه ۲ [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: در بازار امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته افزایش یافت. در بازار امروز سه‌شنبه ۱۶ بهم [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: در بازار امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته افزایش یافت. در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ ب [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: در بازار امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۵۷ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته کاهش یافت. در بازار امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ [...]

«قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز پنچ‌شنبه ۱۱ بهمن ۹۷»

ایران رسانه: در بازار امروز پنچ‌شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۷۶ هزار و ۲۸۵ تومان ارزش‌گذاری شده است. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر امروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته کاهش یافت. در بازار امروز پنچ‌شنبه ۱۱ بهم [...]