گوستاو فلوبر

صفحه اصلی/برچسب:گوستاو فلوبر««گوستاو فلوبر» و آثارش را بیشتر بشناسید»

ایران رسانه: روزنامه اعتماد - سعید کمالی: فرانسوی ها به چشم ما ایرانی ها، چه درست و چه اشتباه، آدم های «سانتی مانتالی» هستند. تصورمان از یك جوان فرانسوی كسی است كه «مïسیو» ورد زبانش است، برای خطاب كردن طرف مقابلش از ضمیر دوم شخص جمع [...]