28 مرداد

صفحه اصلی/برچسب:28 مرداد«مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟»

ایران رسانه: وزیر وقت اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا ۵۰ ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچن [...]