_دانشگاه تهران

صفحه اصلی/برچسب:_دانشگاه تهران«تولید نانونقره از ریشه و برگ یک نوع گیاه دارویی بومی»

ایران رسانه: پژوهشگران دانشگاه تهران با همکاری محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به تولید نانوذرات نقره با استفاده از یک نوع گیاه دارویی شدند که به گفته آنها در جوانه‌زنی گیاهان "ریحان" و "بابونه" اختلالی ایجاد نکرد. نانوذرات [...]

«ساخت زیست‌حسگر تشخیص زودهنگام سرطان سینه در دانشگاه تهران»

ایران رسانه: پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت زیست‌حسگری برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه شدند. به گزارش ایسنا، دکتر هدایت‌الله قورچیان و فاطمه حکیمیان، همراه با پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشی [...]