«محمد مخبر شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت»

صفحه اصلی/سیاسی/«محمد مخبر شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت»«محمد مخبر شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت»ایران رسانه: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در پیامی شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت.
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه