«نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحدهای تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای تهران»

صفحه اصلی/سیاسی/«نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحدهای تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای تهران»«نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحدهای تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای تهران»ایران رسانه: نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحدهای تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شد.

مطابق با اعلام دادیار امور نمایندگی‌ها، تخلیه خانه‌های سازمانی و اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در راستای سیاست توسعه قضایی و ایجاد فضای مناسب اداری جهت ارائه خدمات قضایی؛ کلیه مراجعین ارجمند از این تاریخ به بعد، جهت پیگیری مسائل قضایی خود به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
بر اساس این گزارش، نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحدهای تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب:
فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت الله کاشانی –بلوار اباذر – نبش بوستان دوم غربی است.
همچنین مراجعین در صورت لزوم می‌توانند با شماره‌های ۶- ۴۴۰۹۲۹۹۳ و نمابر: ۴۴۰۹۷۳۲۵ تماس حاصل نمایند.

.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری ایسنا

ثبت ديدگاه