«پایان موج دوم پیمایش ملی «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران»»

صفحه اصلی/سیاسی/«پایان موج دوم پیمایش ملی «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران»»«پایان موج دوم پیمایش ملی «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران»»ایران رسانه: موج دوم پیمایش ملی «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران» به پایان رسید. ایسپا

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ایسپا، این مرکز از سال ۱۳۹۶ تاکنون مشغول انجام موج دوم «پیمایش ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران» است. این طرح که موج اول آن در سال ۱۳۸۴ انجام شده است به بررسی بیش از ۲۰ شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران پرداخته و تحولات اتفاق افتاده در فرهنگ سیاسی مردم ما بین سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح شاخص‌هایی همچون اعتماد به نهادهای نظام سیاسی، اعتماد به مسئولین سیاسی، احساس عدالت توزیعی، احساس عدالت رویه¬ای، ارزیابی از عملکرد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نظام، حمایت از آزادی رسانه‌ها، تساهل مداری، اقتدارگرایی، میل به خشونت، مشارکت سیاسی، احساس پاسخگویی مسئولان سیاسی، امید به آینده ایران، احساس بی قدرتی و .. مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر ایسپا که موج اول و دوم طرح به ابتکار این مرکز انجام شده است مرکز بررسی¬های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اجرای موج دوم این طرح مشارکت داشته اند. در این طرح سعی شده است نسبت به موج اول، شاکله چارچوب مفهومی و پرسشنامه طرح حفظ شود به گونه ای که نتایج سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۸۴ مقایسه پذیر باشد.

حک و اصلاح چارچوب مفهومی و پرسشنامه طرح زیر نظر شورای علمی متشکل از ۱۰ نفر از اساتید متخصص در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی در سال ۱۳۹۶ انجام گردید و سپس علاوه بر شورای علمی طرح، ۱۱ نفر از اساتید این حوزه پرسشنامه طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. پایلوت طرح در فروردین ۱۳۹۷ به انجام رسید و گردآوری اطلاعات اصلی طرح بر اساس پرسشنامه نهایی در اردیبهشت ۱۳۹۷ انجام شد. عملیات تجزیه و تحلیل اطلاعات و تدوین گزارش¬های مرتبط با آن نیز در تابستان ۱۳۹۷ به انجام رسید و برخی اطلاعات و نتایج طرح به زودی در اختیار پژوهشگران و محققان قرار خواهد گرفت.

.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری ایسنا

ثبت ديدگاه