«درآمد صادرات ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز معادل صادرات یک میلیون بشکه نفت است»

صفحه اصلی/اقتصادی/«درآمد صادرات ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز معادل صادرات یک میلیون بشکه نفت است»«درآمد صادرات ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز معادل صادرات یک میلیون بشکه نفت است»ایران رسانه: یک کارشناس انرژی گفت: اگر ایران تنها حدود یک چهارم حجم گاز مصرفی در داخل کشور در روزهای زمستانی را با قراردادهای بلندمدت به این کشورها صادر نماید درآمدی معادل با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به دست خواهد آورد.
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه