«عراق درخواست آمریکا برای توقف خرید برق و گاز از ایران را نپذیرفت»

صفحه اصلی/اقتصادی/«عراق درخواست آمریکا برای توقف خرید برق و گاز از ایران را نپذیرفت»«عراق درخواست آمریکا برای توقف خرید برق و گاز از ایران را نپذیرفت»ایران رسانه: عراق درخواست آمریکا برای توقف خرید برق و گاز از ایران را نپذیرفت
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه