«بهزاد نبوی: جدایی اصلاح طلبان از دولت گل به خودی است»

صفحه اصلی/سیاسی/«بهزاد نبوی: جدایی اصلاح طلبان از دولت گل به خودی است»«بهزاد نبوی: جدایی اصلاح طلبان از دولت گل به خودی است»ایران رسانه: یهزاد نبوی این روزها بیش از هر زمان دیگری دغدغه روشنگری دارد. وی در مرور تاریخ ۴۰ سال گذشته از روزهای تلخ شکنجه در رژیم پهلوی تا دلایل وقوع انقلاب سخن می گوید. در واکاوی شرایط این روزهای کشور سناریوهایی از جنس جدایی دولت و اصلاح طلبان را اشتباه می داند و معتقد است به جای متهم کردن یکدیگر باید در پی راهکار بود.
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فرارو

ثبت ديدگاه