«سناتور ارشد روس: توقیف نفت‌کش حامل نفت ایران غیرقانونی است»

صفحه اصلی/اقتصادی/«سناتور ارشد روس: توقیف نفت‌کش حامل نفت ایران غیرقانونی است»«سناتور ارشد روس: توقیف نفت‌کش حامل نفت ایران غیرقانونی است»ایران رسانه: سناتور ارشد روس: توقیف نفت‌کش حامل نفت ایران غیرقانونی است
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه