«ابطحی خبر داد: ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه 35 میلیونی مدارس لاکچری»

صفحه اصلی/سیاسی/«ابطحی خبر داد: ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه 35 میلیونی مدارس لاکچری»«ابطحی خبر داد: ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه 35 میلیونی مدارس لاکچری»ایران رسانه: ابطحی خبر داد: ورود کمیسیون آموزش مجلس به شهریه ۳۵ میلیونی مدارس لاکچری
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه