«کدام یگان سپاه نفتکش انگلیسی را توقیف کرد؟»

صفحه اصلی/سیاسی/«کدام یگان سپاه نفتکش انگلیسی را توقیف کرد؟»«کدام یگان سپاه نفتکش انگلیسی را توقیف کرد؟»ایران رسانه: کدام یگان سپاه نفتکش انگلیسی را توقیف کرد؟
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه