«همکاری‌های ایران و ترکمنستان به نفع پیشرفت منطقه است»

صفحه اصلی/سیاسی/«همکاری‌های ایران و ترکمنستان به نفع پیشرفت منطقه است»«همکاری‌های ایران و ترکمنستان به نفع پیشرفت منطقه است»ایران رسانه: همکاری‌های ایران و ترکمنستان به نفع پیشرفت منطقه است
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه