«سینمای ما مروج نابرابری‌ها بوده است/ اوضاع سینمای ایران بد است!»

صفحه اصلی/سیاسی/«سینمای ما مروج نابرابری‌ها بوده است/ اوضاع سینمای ایران بد است!»«سینمای ما مروج نابرابری‌ها بوده است/ اوضاع سینمای ایران بد است!»ایران رسانه: سینمای ما مروج نابرابری‌ها بوده است/ اوضاع سینمای ایران بد است!
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه