«لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند»

صفحه اصلی/اقتصادی/«لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند»«لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند»ایران رسانه: لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری+سند
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه