«نفتکش توقیف شده ایران سیگنال تغییر مسیر ارسال کرد»

صفحه اصلی/اقتصادی/«نفتکش توقیف شده ایران سیگنال تغییر مسیر ارسال کرد»«نفتکش توقیف شده ایران سیگنال تغییر مسیر ارسال کرد»ایران رسانه: نفتکش توقیف شده ایران سیگنال تغییر مسیر ارسال کرد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه