«تجمع دانشجویان در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها»

صفحه اصلی/سیاسی/«تجمع دانشجویان در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها»«تجمع دانشجویان در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها»ایران رسانه: تجمع دانشجویان در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه