«تابستان در قطب شمال (عکس)»

صفحه اصلی/مطالب جالب و خواندنی ۲/«تابستان در قطب شمال (عکس)»«تابستان در قطب شمال (عکس)»ایران رسانه:

مناظر تابستانی قطب شمال در استان مورمانسک روسیه

.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: عصر ایران

ثبت ديدگاه