«آغاز طرح تکمیل ۲ هزار کیلومتر راه روستایی با حضور رییس جمهور»

صفحه اصلی/«آغاز طرح تکمیل ۲ هزار کیلومتر راه روستایی با حضور رییس جمهور»«آغاز طرح تکمیل ۲ هزار کیلومتر راه روستایی با حضور رییس جمهور»ایران رسانه: آغاز طرح تکمیل ۲ هزار کیلومتر راه روستایی با حضور رییس جمهور
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵|

ثبت ديدگاه