«روایت طحان نظیف از نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و قضایی»

صفحه اصلی/«روایت طحان نظیف از نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و قضایی»«روایت طحان نظیف از نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و قضایی»ایران رسانه: روایت طحان نظیف از نشست امروز کمیسیون‌های امنیت و قضایی
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۰|

ثبت ديدگاه