«اتفاقات خوبی در صادرات فرش خواهد افتاد/ به سراغ بازارهای جایگزین می‌رویم»

صفحه اصلی/«اتفاقات خوبی در صادرات فرش خواهد افتاد/ به سراغ بازارهای جایگزین می‌رویم»«اتفاقات خوبی در صادرات فرش خواهد افتاد/ به سراغ بازارهای جایگزین می‌رویم»ایران رسانه: اتفاقات خوبی در صادرات فرش خواهد افتاد/ به سراغ بازارهای جایگزین می‌رویم
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۰|

ثبت ديدگاه