«یخچال دستی نوشیدنی ها را تا ۵ روز خنگ نگه می دارد»

صفحه اصلی/علم و فناوری/«یخچال دستی نوشیدنی ها را تا ۵ روز خنگ نگه می دارد»«یخچال دستی نوشیدنی ها را تا ۵ روز خنگ نگه می دارد»ایران رسانه:یخچال دستی نوشیدنی ها را تا ۵ روز خنگ نگه می دارد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری مهر

ثبت ديدگاه