«طرح آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران با شکست مواجه شد»

صفحه اصلی/سیاسی/«طرح آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران با شکست مواجه شد»«طرح آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران با شکست مواجه شد»ایران رسانه: طرح آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران با شکست مواجه شد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه