«درخواست 60 نماینده مجلس از شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی+اسامی»

صفحه اصلی/سیاسی/«درخواست 60 نماینده مجلس از شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی+اسامی»«درخواست 60 نماینده مجلس از شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی+اسامی»ایران رسانه: درخواست ۶۰ نماینده مجلس از شورای نگهبان برای رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی+اسامی
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه