«مقاومت در برابر آمریکا موجب استمرار شکست واشنگتن علیه تهران شد»

صفحه اصلی/سیاسی/«مقاومت در برابر آمریکا موجب استمرار شکست واشنگتن علیه تهران شد»«مقاومت در برابر آمریکا موجب استمرار شکست واشنگتن علیه تهران شد»ایران رسانه: مقاومت در برابر آمریکا موجب استمرار شکست واشنگتن علیه تهران شد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه