«یونسی: امروز جهان بیش از پیش نیازمند صلح، مدارا، همدلی و عقلانیت است»

صفحه اصلی/سیاسی/«یونسی: امروز جهان بیش از پیش نیازمند صلح، مدارا، همدلی و عقلانیت است»«یونسی: امروز جهان بیش از پیش نیازمند صلح، مدارا، همدلی و عقلانیت است»


.اخبار سیاسی، نشر در ایران رسانه

ایران رسانه:یونسی: امروز جهان بیش از پیش نیازمند صلح، مدارا، همدلی و عقلانیت است
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری ایرنا

ثبت ديدگاه