آب بندان

صفحه اصلی/برچسب:آب بندان«آب بندان‌ در مازندران جلوی سیل را می‌گیرد یا سد؟»

ایران رسانه: یکی از نکاتی که این روزها و پس از دو سیلاب مازندران، بر سر زبان‌ها افتاده و بیش از پیش نمایان شده، مسئله سدسازی است، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که سدسازی در کشور یک نکته بسیار مهم و حرکت تأثیرگذار در مقابل سیل‌های [...]