آب خاکستری

صفحه اصلی/برچسب:آب خاکستری«۱۷ میلیارد متر مکعب “آب خاکستری”»

ایران رسانه: سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با بیان اینکه به لحاظ منابع آبی چیزی حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب آب خاکستری داریم، گفت: این‌ها آب‌های سالمی هستند که استفاده شده، به پساب‌های صنعتی تبدیل شده‌اند و درصد قابل توجهی از [...]