آب شدن یخ های روسیه

صفحه اصلی/برچسب:آب شدن یخ های روسیه«بازگشت بیماری خطرناک همزمان با آب شدن یخ های روسیه!»

ایران رسانه: با آب شدن این خاک‌های یخ بسته، ویروس‌ها و باکتری‌هایی که در دل آن‌ها جای خوش کرده اند نیز دوباره به چرخه زیستی باز خواهند گشت. خاک منجمد لایه ی ضخیمی از خاک های زیر زمین است و اگر خاک ناحیه‌ای برای دو سال یا بیشتر به حا [...]