آتش سوزی یک واحد آموزشی در زاهدان

صفحه اصلی/برچسب:آتش سوزی یک واحد آموزشی در زاهدان«مردم دانش‌آموزان مصدوم را دعا کنند»

ایران رسانه: نماینده و فرستاده وزیر بهداشت پس از عیادت و بررسی روند درمان دانش‌آموزان مصدوم زاهدانی در بخش سوختگی بیمارستان کوثر زاهدان، گفت: خوشبختانه مراقبت‌های درمانی فعلی مراقبت‌های استانداردی است که در بیمارستان‌های مجهز مراقبت [...]