آتش نشانی

صفحه اصلی/برچسب:آتش نشانی«لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی وخدمات ایمنی کشور به دولت ارائه شد»

ایران رسانه: سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور به دولت ارائه شده است، گفت: از جمله اهداف این لایحه هماهنگی بین بخشی در تمامی دستگاه‌های مرتبط است.به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامان [...]