آتوسا کریمی

صفحه اصلی/برچسب:آتوسا کریمی«نقش ورزش های سنگین در کاهش شانس باروری زنان»

ایران رسانه: عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، گفت: رژیم های غیر استاندارد و انجام ورزش های سنگین می تواند برای باروری زنان آسیب زا باشد.آتوسا کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع کاهش وزن در زنان برای باروری اشاره کرد [...]

«شیوع بالای ناباروری در شهرها/ اثرات زندگی شهری»

ایران رسانه: عضو تیم تخصص مرکز درمان ناباروری ابن سینا، به علل بروز ناباروری در بین ساکنان شهرها اشاره کرد و توضیحاتی ارائه داد.آتوسا کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرنشینی اغلب با کم تحرکی همراه است و همچنین تنفس هوای آلوده [...]