آثار باستانی

صفحه اصلی/برچسب:آثار باستانی«از اعتراض به گران فروشی ویزای عراق تا کمیته‌ای برای استرداد آثار مسروقه»

ایران رسانه: وزیر فرهنگ و گردشگری عراق با یک بسته پیشنهادی به ایران آمده است. او از ایران می‌خواهد کمیته‌ای را با محوریت تهران برای استرداد آثار باستانی سرقت شده، تشکیل دهند. به گزارش ایسنا، ایران و عراق پس از خروج تقریبی نیروهای دا [...]