آثار مسعود عربشاهی

صفحه اصلی/برچسب:آثار مسعود عربشاهی«مسعود عربشاهی، ویرانی آثارش را دید و تحمل کرد»

ایران رسانه: برترین‌ها: «از مجلس شورای ملی سابق به من تلفن زدند که یک اثرتان را یافته‌ایم. خانه‌ای بزرگ و متروک در نزدیکی مجلس بود که به انباری مملو از گرد و خاک و آشغال بدل کرده بودندش. یکی از تابلوهایم را از زیر کوهی از زباله بیرو [...]