آثا برایان مگی

صفحه اصلی/برچسب:آثا برایان مگی«برایان مگی؛ رفت و اندیشه را تنها گذاشت»

ایران رسانه: برترین‌ها: «برایان اِدگار مَگی» (Bryan Magee)، چهره‌ای شناخته‌شده‌ای در دنیای اندیشه به‌حساب می‌آید و در طول حیات خود تلاش زیادی انجام داد تا فلسفه از یک دانش خاص، به دانشی عمومی و محبوب در میان اقشار مختلف مردم تبدیل ش [...]