آخرین ملکه

صفحه اصلی/برچسب:آخرین ملکه«ماری آنتوانت؛ آخرین و منفورترین ملکه»

ایران رسانه: وب‌سایت ایوار - صبا صفری: ماری آنتوانت به تحریک نا آرامی‌هایی که منجر به انقلاب فرانسه شد، کمک کرد و از کسانی بود که در آگوست سال ۱۷۹۲ منجر به سقوط نظام پادشاهی کشور شد. ماری آنتوانت در سال ۱۷۵۵ متولد شد و آخرین ملکه فر [...]