آدام کورماک

صفحه اصلی/برچسب:آدام کورماک«آجر لانه زنبوری (+عکس)»

ایران رسانه: هرچند به گفته کارشناسان این آجرها زیستگاه طبیعی آن ها را به هم می زند و بهتر است به جای این کار مراقب محیط زیست آن ها باشیم اما در هر صورت راهی است برای جلوگیری از انقراض این حشرات. چند ماه پیش «آدام کورماک» آجرهای سورا [...]