آدم خواران

صفحه اصلی/برچسب:آدم خواران«حقایقی درباره آدم خواران در تاریخ»

ایران رسانه: در سال ۲۰۱۵، دانشمندان در مؤسسه ملی مردم شناسی و تاریخ در مکزیک، قفسه‌های یادبود جمجمه وحشتناک انسان را در «تمپلو مایور» یکی از معابد اصلی در پایتخت آزتک‌ها «تنوکتیتلان» یافتند که امروزه مکزیکو سیتی نام دارد. بسیار‌ی به [...]