آراسب احمدیان

صفحه اصلی/برچسب:آراسب احمدیان«موسسه محک توانست گواهینامه یک انجمن بین المللی را دریافت کند»

ایران رسانه: برای اولین بار در جهان گواهینامه شایستگی سازمانی، انجمن‌ بین‌المللی مدیریت پروژه به یک موسسه خیریه اعطا شد.-موسسه محک در مسیر استانداردسازی فعالیت‌های خود، در سال ۲۰۱۹ به عنوان اولین سازمان مردم‌نهاد در جهان، خود را به [...]

«ایجاد برنامه یکپارچه کنترل سرطان در کشور»

ایران رسانه: رئیس شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران، از ایجاد یک برنامه یکپارچه در کنترل سرطان در کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روز جهانی سرطان با حضور اعضای شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه [...]