آلودگی صوتی

صفحه اصلی/برچسب:آلودگی صوتی«در محیط های شلوغ با خیال راحت با موبایل حرف بزنید»

ایران رسانه: دستگاهی ساخته شده که جلوی دهان فرد قرار می گیرد و به او کمک می کند در محیط های شلوغ بدون منتشر شدن صدایش با موبایل صحبت کند.-به تازگی دستگاهی ساخته که صدای فرد را ساکت می کند و BLOXVOX نام گرفته است. کافی است فرد میکروف [...]