آمدئو آووگادرو

صفحه اصلی/برچسب:آمدئو آووگادرو«زادروز کاشف “قانون آووگادرو”»

ایران رسانه: 242 سال پیش "آمدئو آووگادرو"(Amedeo Avogadro)، دانشمند ایتالیایی دیده به جهان گشود. آمدئو آووگادرو 9 اوت سال 1776 در شهر تورین ایتالیا متولد شد. وی در خانواده‌ای اشرافی به دنیا آمد. شهر تورین در آن دوران بخشی از پادشاهی [...]