آنالوگ

صفحه اصلی/برچسب:آنالوگ«دوربین های سوپر ۸ دوباره به میدان آمدند/ رستاخیز آنالوگ!»

ایران رسانه: با شکل گیری موجی از بازگشت به فیلمسازی غیردیجیتال، تقاضا برای کار با دوربین های سوپر ۸ افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، موج جدیدی از اقبال به فیلمسازی غیردیجیتال شکل گرفته و دوربین های سوپر ۸ د [...]