آندره ژید

صفحه اصلی/برچسب:آندره ژید«دلباخته‌های جهانی حافظ شیرازی؛ از گوته تا آندره ژید»

ایران رسانه: روزنامه خراسان - اکرم انتصاری: حافظ شاعر دوران هاست. او میدان دار شعر و غزل فارسی است. آن قدر که گوش آدم های 700 سال بعد از حافظ، هنوز بدهکارِ خوش رقصی خیال و کلام اوست. دیوان غزلیاتش جزئی از سنت سفره نوروز و یلدای ما ا [...]