آینده اصلاحطلبان

صفحه اصلی/برچسب:آینده اصلاحطلبان«هنوز جایی برای اصلاح‌طلبی هست؟»

ایران رسانه: «در کنار اپوزیسیون خارج‌نشین، جریان ناکام انتخابات نیز در قالب دولت سایه، به‌شدت در این تخریب‌ها اثرگذار است. صرف‌نظر از همه این مسائل، گفتمان اصلاحات و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی در لایه‌های اثرگذار و قدرتمند جامعه اثر کرده [...]